Schrijven, kunstgeschiedenis

Cursus

Kunstgeschiedenis thema

Cursus kunstgeschiedenis

NB. Deze cursus is in september 2018 gestart maar je kunt ook vanaf januari 2019 instromen omdat de cursus is opgebouwd uit verschillende modules.

Thema’s in de Kunstgeschiedenis is een dynamisch programma rond jaarlijkse thema’s door verschillende kunstdisciplines. De lessen worden verzorgd door docenten die een bijzondere affiniteit hebben met de thema’s en een passie hebben voor hun vakgebied. Komend jaar (2018-2019) is het thema: 

LICHT EN KLEUR IN DE GESCHIEDENIS VAN DE BEELDENDE KUNST

Licht en kleur zijn de bouwstenen van de beeldende kunst. Vanaf de oorsprong is de mens gefascineerd door licht en kleur en hoe deze te ‘vangen’ in beeld.Door alle tijdperken heen hebben licht en kleur hun stempel gedrukt op de toen heersende kunststijl. Deze cursus gaat over die lange lijn door de geschiedenis van de beeldende kunst. Met aandacht voor opeenvolgende kleurentheorieën en ontwikkelingen in de chemie bij de bereiding van pigmenten. Ook deze hebben hun sporen nagelaten in de manier waarop licht en kleur werden verbeeld. Een mooie reis van 24 lessen, met een uitstapje naar een kleurrijk ‘beroemd huis’ en een gastles over licht en kleur in de literatuur.

Klik hier voor het downloaden van het volledige programma en rooster.

Frouwkje Zwanenburg geeft 1 gastles over kleur en licht in de literatuur en in de gedichten van Hans Andreus:

“Ik hoor het licht.”

Welke rol spelen kleuren, de zon en het licht in de vele verhalen en gedichten die er zijn? Hoe wordt gesproken over kleur, zon en licht in de oude oerverhalen, in de mythologie en in de modernere gedichten en verhalen. In het eerste gedeelte van de les ga ik op deze vragen in en zal ik ook kleurrijke gedichten voordragen en tekst vol licht en over licht toelichten. Met speciale aandacht voor de zon, de zonsopkomst en – ondergang. Voor de rozevingerige dageraad. In het tweede gedeelte zal ik vertellen over het leven en de gedichten van de Nederlandse dichter Hans Andreus. De zon en het licht spelen een zeer belangrijke rol in zijn oeuvre. Met voordracht van mij en anderen.

cursus kunstgeschiedenis purmerend/edam/volendam/waterland/noord-holland

Details

  • Docent: diverse docenten
  • volwassenen
  • Cursus
  • Duur/Aantal: 12 lessen
  • Prijs: € 175,-
  • Start: vrijdag 18 januari 2019 t/m vrijdag 12 april 2019
    Tijd: 10:00 tot 12:00 uur