Cultuureducatie met Kwaliteit

In het project SAMEN LEREN werken cultuurdocenten en leerkrachten samen in de klas om cultuurvakken te verbinden met rekenen, taal en wereldoriëntatie.

SAMEN LEREN is een project in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In Purmerend hebben Bibliotheek Waterland, Muziekschool Waterland en Cultuurhuis Wherelant samen met de schoolbesturen CPOW en OPSO het plan SAMEN LEREN gemaakt.  

Op de website Cultuureducatiepurmerend.nl staan omschrijvingen van projecten muziek, dans, drama, taal en beeldende kunst die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Ook zijn er lesbrieven gemaakt die voor alle scholen te gebruiken zijn.

Cultuurhuis Wherelant is penvoerder van het project SAMEN LEREN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Marcel Fraij via m.fraij@wherelant.nl

 

logo-samenleren-rgb.png