Nieuws

12 november 2015

Cultuurhuis Wherelant, Spurd en Evean presenteren plannen

Dinsdag 10 november presenteerden Cultuurhuis Wherelant, Spurd en Evean gezamenlijk hun plannen voor KUNSTGENOTEN in beweging, een seniorencommunity voor 65+ers in Waterland met een gedeelde interesse in kunst, cultuur, welzijn en bewegen. De presentatie vond plaats in de theaterzaal van Cultuurhuis Wherelant die was omgetoverd tot gezellige woonkamer.

ondertekening-convenant_web.jpg img_6651.jpgLees verder..

 


Er was een grote opkomst, naast de genodigden waren ook een aantal senioren spontaan langsgekomen omdat hun interesse was gewekt door een artikel in de krant.

Regie in handen van senioren
Cultuurhuis Wherelant, Spurd en Evean gaven deze middag de aftrap voor een community voor senioren uit de regio Waterland en ondertekenden een convenant waarbij zij zich verbinden om zich samen in te zetten voor de bevordering van het welzijn en actieve participatie van 65+ers. Het onderscheidende kenmerk van KUNSTGENOTEN is dat de senioren zelf een wekelijks programma bepalen en de organisatie van de activiteiten op zich nemen. Centraal staat de behoefte van senioren aan betekenisvolle invulling van tijd, interesse en ambitie op een kwalitatief niveau. Zij hebben de regie en maken daarbij gebruik van de expertise van Cultuurhuis Wherelant, Spurd en Evean. De organisaties benadrukken dat zij een ondersteunende, coachende rol hebben, zij bieden een platform voor een eigen invulling door de community.

Start in januari 2016
De volgende stap is om kandidaten uit te nodigen om zitting te nemen in de programmacommissie en die vanaf de start in januari betrokken willen zijn bij de oprichting van KUNSTGENOTEN in beweging. In het najaar van 2016+ start het programma van wekelijkse activiteiten en zal de community zijn vorm gaan krijgen. Senioren kunnen participeren door zitting te nemen in de programmacommissie, als deelnemer of bezoeker van de  activiteiten en als vrijwilliger in de vorm van gastheer/gastvrouw, begeleider of anderszins.  

Meer informatie
Wilt u  meer informatie over KUNSTGENOTEN in beweging? Neem dan contact op met Ingrid Schipper van Cultuurhuis Wherelant via i.schipper@wherelant.nl of bel naar 0299 – 434 777.